Švč. Sakramentas

Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas) — tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada

Skaityti toliau »

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas? Šį sakramentą

Skaityti toliau »

Santuoka

Santuokos sakramentas — tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti. Plačiau

Skaityti toliau »

Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo

Skaityti toliau »

Kunigystė

Kunigas tai ne asmuo einantis tam tikras pareigas; ne tarnautojas, kuriam visuomenės gyvenime skirta tam tikra funkcija. Kunigas vykdo tai, ko joks žmogus pats iš

Skaityti toliau »

Krikštas

Krikš­tas yra ben­dras vi­sų krikš­čio­nių sak­ra­men­tas. Baž­ny­čia jį tei­kia sa­vo Vieš­pa­ties pa­ve­di­mu: „Ei­ki­te ir pa­da­ry­ki­te ma­no moki­niais vi­sų tau­tų žmo­nes, krikš­ty­da­mi juos var­dan Tė­vo,  ir Sū­naus,

Skaityti toliau »