Šventinis tvarkaraštis

1.     Ateinantį ketvirtadienį, kovo 25 d., švęsime Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Mišios vakare 17 val. aukojamos sudėtinėmis intencijomis iš aukų dėželės prie Marijos. 2.     Ateinantis sekmadienis Verbos. Rinkliava skirta klierikų išlaikymui ir jaunimo…

Continue Reading Šventinis tvarkaraštis

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

2021 m. sausio 29 d. vyko nuotolinis Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Į jį pakviestikompetentingi sveikatos apsaugos specialistai pristatė dabartinę pandemijos situacijąLietuvoje, supažindino su esminiais viruso plitimo rodikliais bei skiepijimo situacija.Vyskupai…

Continue Reading Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Laiškas tikintiesiems

Brangūs tikintieji, „dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37). Tokius žodžiusskaitome šios dienos šv. Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams. Šis skaitinys kviečianepamesti pasitikėjimo, prisimenant…

Continue Reading Laiškas tikintiesiems

Gerumas mus vienija

Išgyvename nelengvus laikus kai parapijos pastoracinis ir sakramentinis gyvenimas yra apsunkintas. Tačiau tai nėra kliūtis išgyventi bendrystę su Kristumi ir tikėjimo broliais, seserimis. Gal net labiau suvokiame svarbą ir poreikį…

Continue Reading Gerumas mus vienija

Dėl Sutvirtinimo

Norinčius pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui kviečiame 2020 m. spalio 25 d. į 12 val. šv. Mišias. Po šv. Mišių vyks susirinkimas, kurio metu aptarsime pasiruošimo eigą. Lauksime tėvų drauge su jaunuoliais. Turėti…

Continue Reading Dėl Sutvirtinimo

Švč. Sakramentas

Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas) — tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti…

Continue Reading Švč. Sakramentas

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas? Šį sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas…

Continue Reading Sutvirtinimas