Parapijiečiai sveikino Kunigą Arvydą Liepą tarnystės Gelgaudiškio Parapijoje penkmečio progą!

Prieš penkerius metus (2019-07-04) į Gelgaudiškio parapiją buvo paskirtas klebonas Arvydas Liepa. Minint šią sukaktį liepos 4 d. (ketvirtadienį) pastiprinome vieni kitus bendroje maldoje. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos katalikiškos organizacijos,…

Continue Reading Parapijiečiai sveikino Kunigą Arvydą Liepą tarnystės Gelgaudiškio Parapijoje penkmečio progą!

Sveikinimas su šv. Velykomis!

Šią dieną laimingą Viešpats padarė,džiūgaukim, kelkim linksmybes! Ps118 Džiugiai švęsdami Kristaus prisikėlimą, dėkingomis širdimis priimkime Viešpaties kvietimą siekti amžinojo gyvenimo.Amžinybės viltimi praturtintų šv. Velykų.Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonaskun. Arvydas…

Continue Reading Sveikinimas su šv. Velykomis!

Kristaus Prisikėlimo pamaldos

Gavęnios rekolekcijos Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje kovo22 d., penktadienį, 18 val. ir kovo 23 d., šeštadienį, 12 val. Kviečiame visusparapijiečius dalyvauti Gavėnios rekolekcijose ir atlikti Velykinę išpažintį.Per rekolekcijas kovo…

Continue Reading Kristaus Prisikėlimo pamaldos

Kvietimas į maldos devyndienį

Tikinčiųjų iniciatyvinė grupė, kurią sudaro pasauliečiai ir dvasininkai, kviečia jungtis į maldos devyndienį už Bažnyčią ir tikėjimo mokymo grynumo išsaugojimą. Intencija (devyndienis): Už Dievo tautos ištikimybę autentiškam mokymui Prašant Šv. Hiliaro…

Continue Reading Kvietimas į maldos devyndienį

Sveikinimas

Angelų paskelbta džiugi žinia „šiandien Dovydo mieste mums gimė Išganytojas“ tepripildo mūsų širdis džiaugsmo ir vilties, o Betliejaus žvaigždės šviesa tešviečia ir padrąsina kelyje pas Viešpatį, kuriame atrastume glaudesnį ryšį…

Continue Reading Sveikinimas

Parama Ukrainai

2023 m. vasario mėn. 26 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukosUkrainos žmonėms paremti. Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje 10 val. bus aukojamos šv.Mišios, o po Mišių renkamos aukos Ukrainai.…

Continue Reading Parama Ukrainai

Kun. Arvydo Liepos sveikinimas

Angelų paskelbta džiugi žinia „šiandien Dovydo mieste mums gimė Išganytojas“ tepripildo mūsų širdisdžiaugsmo ir vilties, o Betliejaus žvaigždės šviesa tešviečia ir padrąsina kelyje pas Viešpatį, kuriameatrastume glaudesnį ryšį su savo…

Continue Reading Kun. Arvydo Liepos sveikinimas