Prisikelimas

Sveikinimas su šv. Velykomis!

Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! Ps118


Džiugiai švęsdami Kristaus prisikėlimą, dėkingomis širdimis priimkime Viešpaties kvietimą siekti amžinojo gyvenimo.
Amžinybės viltimi praturtintų šv. Velykų.

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas
kun. Arvydas Liepa

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter