Foto

Kristaus Prisikėlimo pamaldos

  1. Gavęnios rekolekcijos Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje kovo
    22 d., penktadienį, 18 val. ir kovo 23 d., šeštadienį, 12 val. Kviečiame visus
    parapijiečius dalyvauti Gavėnios rekolekcijose ir atlikti Velykinę išpažintį.
  2. Per rekolekcijas kovo 22 d., penktadienį, Kryžiaus kelias bus einamas 17 20 val.
  3. Nuo kovo 22 d. (rekolekcijų) šiokiadienių šv. Mišios bus 18 val.
  4. Didįjį Ketvirtadienį ir Didįjį Penktadienį pamaldos bus 18 val.
  5. Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos bus 20 val.
  6. Velykų rytą Kristaus Prisikėlimo pamaldas pradėsime procesija 8 val. ryto.

Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais sumokėto GPM dalį, 1,2 procento,
paskyrėte mūsų parapijai. Jūsų dėka VMI pervedė parapijai 1593,- eurus. Ačiū už
paramą parapijai.
Labai prašome ir šiais metais skirti 1,2 procento GPM mūsų parapijai. Dievas teatlygina už jūsų gerumą.

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter