414045280_10225112035292146_6707026344868280427_n

Kvietimas į maldos devyndienį

Tikinčiųjų iniciatyvinė grupė, kurią sudaro pasauliečiai ir dvasininkai, kviečia jungtis į maldos devyndienį už Bažnyčią ir tikėjimo mokymo grynumo išsaugojimą.

Intencija (devyndienis): Už Dievo tautos ištikimybę autentiškam mokymui

Prašant Šv. Hiliaro (minimas sausio 13 d.) ir pal. Jurgio Matulaičio (minimas sausio 27 d.) užtarimo.

Pradžia: Sausio 13 diena.

Pabaiga: Sausio 21 diena.

Trukmė: 9 dienos

Ką melstis:

  1. Malda Šv. Arkangelui Mykolui

Malda sukurta popiežiaus Leono XIII.

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje
ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame,
kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Šventosios Dvasios litanija ir Malda Šventajai Dvasiai

Raginimas: pagal galimybes – pasninkas.

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter