Untitled-281

Kun. Arvydo Liepos sveikinimas

Angelų paskelbta džiugi žinia „šiandien Dovydo mieste mums gimė Išganytojas“ tepripildo mūsų širdis
džiaugsmo ir vilties, o Betliejaus žvaigždės šviesa tešviečia ir padrąsina kelyje pas Viešpatį, kuriame
atrastume glaudesnį ryšį su savo šeima, artimaisiais ir bičiuliais, su savo parapija. Laimės, džiaugsmo, ramybės ir dvasios skaidrumo Jums, Jūsų šeimoms ir artimiesiems. Ramių ir palaimingų švenčių Dievo
artumoje – kun. Arvydas Liepa. 2022 metų Kalėdos

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter