IMG_20200920_131115

Šventinis tvarkaraštis

1.     Ateinantį ketvirtadienį, kovo 25 d., švęsime Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Mišios vakare 17 val. aukojamos sudėtinėmis intencijomis iš aukų dėželės prie Marijos.

2.     Ateinantis sekmadienis Verbos. Rinkliava skirta klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

3.     Nuo Didžiosios savaitės Mišios vakarais bus aukojamos 18 val.

4.     Didįjį Šeštadienį pamaldos 20 val.

5.     Velykų ryto Kristaus Prisikėlimo pamaldos 8 val.

6.     Balandžio 5 d. Antroji Velykų diena Mišios 12 val.

7.    Didžiojo penktadienio rinkliava skirta Šventajai Žemei.

8. Didžiąją savaitę, nuo trečiadienio, vakarais pusvalandį prieš pamaldas bus klausoma išpažinčių.

10. Dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais, šiuo sudėtingu laiku, remiate parapiją ir kleboną perduodami “kalėdą” ir kitas aukas. Dievas teatlygina už jūsų gerumą.

11. Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais dalį GPM skyrėte mūsų parapijai. Prašome ir šiais metais paskirti parapijai.

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter