Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

2021 m. sausio 29 d. vyko nuotolinis Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Į jį pakviesti
kompetentingi sveikatos apsaugos specialistai pristatė dabartinę pandemijos situaciją
Lietuvoje, supažindino su esminiais viruso plitimo rodikliais bei skiepijimo situacija.
Vyskupai aptarė pamaldų organizavimo tvarką kitose šalyse.
Posėdžio metu konstatuota, jog sutelktų pastangų dėka Lietuvoje pasiekta situacija, nors ir
gana trapi, yra pastebimai geresnė nei prieš pusantro mėnesio. Tai suteikia vilties artimoje
ateityje sulaukti ir daugiau teigiamų pokyčių. Suprasdami, kad dalyvavimas bendruomeninėse
religinėse apeigose yra esminis tikinčio žmogaus poreikis, vyskupai tikisi artimiausiu metu
priimti sprendimą dėl laipsniško sugrįžimo prie įprasto Mišių šventimo ir rengia konkrečius
šio sugrįžimo žingsnius.
Bažnyčios ganytojai dėkoja gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos sistemos
darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems, pandemijos
laiku konkrečiais artimo meilės darbais padedantiems tiems, kuriems šis laikas ypač sunkus.
Po posėdžio išplatintame laiške tikintiesiems vyskupai drąsina pasilikti vienybėje ir viltyje,
neprarandant pasitikėjimo ir šiuo metu rūpinantis savo bei kito žmogaus sveikata ir gyvybe.
Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter