Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

„Kas nors iš jūsų serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).

Kam teikiamas šis sakramentas?

Patepimas yra teikiamas pakrikštytiems tikintiesiems, kurie sunkiai serga arba jų sveikata silpnėja dėl senatvės. Sakramentas gali būti teikiamas pakartotinai, jei po matomo pagerėjimo ligonio būklė vėl pablogėjo. Kai sergančio krikščionio būklė nesikeičia praėjus bent metams šį sakramentą galima vėl teikti.

Visada galima priimti šį Sakramentą prieš sudėtingesnę operaciją, o sergantiems vaikams galima teikti tada, kai jie suvokia šio Sakramento esmę ir naudą. Tiems ligoniams, kurie yra praradę sąmonę, Ligonių patepimas yra teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą šio patarnavimo prašė arba numanoma, kad to prašytų. Jeigu sunkiai sergantis tikintysis jau yra miręs — Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas. Kai abejojama ar ligonis tikrai yra miręs, patepimas teikiamas sąlyginai.

Ligonių patepimo sakramento pasekmės

     Sunkiai sergantis ligonis susivienija su Kristaus kančia visos Bažnyčios labui.

     Ne tik ligonį, bet ir jo artimuosius aplanko paguoda, ramybė, pasitikėjimas ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus.

     Šiuo sakramentu skatinama atgailos dvasia, pasirengiama labiau priimti patį Viešpatį.

     Ligonis neretai atgauna sveikatą, pastebimai sustiprėja.

     Sunkiai sergantis žmogus pamažu su tikėjimo dvasia parengiamas pereiti į amžinąjį gyvenimą, kurio tikisi kiekvienas krikščionis.

Kadangi Ligonių patepimo metu į ligonio namus atkeliauja Šv. Sakramentas, todėl, pagal galimybes, tam reikėtų tinkamai pasiruošti:

  • stalą užtiesti balta staltiese;
  • ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
  • paruošti stiklinę vandens, nes jei ligoniui sunku nuryti Šv. Komuniją, galima duoti truputį atsigerti;
  • ant lėkštelės padėti gabalėlį vatos.

Ligonių patepimo sakramento simboliai

Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui.

Rankų uždėjimas — tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas.

Patepimas Ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

Plačiau apie Ligonių patepimo sakramentą galima paskaityti Katalikų Bažnyčios katekizme.

Pasidalinti

Share on facebook
Share on twitter