Gelgaudiškio parapija

Naujienos

Sveikinimas su šv. Velykomis!

Šią dieną laimingą Viešpats padarė,džiūgaukim, kelkim linksmybes! Ps118 Džiugiai švęsdami Kristaus prisikėlimą, dėkingomis širdimis priimkime Viešpaties kvietimą siekti amžinojo gyvenimo.Amžinybės viltimi praturtintų šv. Velykų. Gelgaudiškio

Skaityti daugiau »

Kristaus Prisikėlimo pamaldos

Gavęnios rekolekcijos Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje kovo22 d., penktadienį, 18 val. ir kovo 23 d., šeštadienį, 12 val. Kviečiame visusparapijiečius dalyvauti Gavėnios rekolekcijose ir

Skaityti daugiau »

Kvietimas į maldos devyndienį

Tikinčiųjų iniciatyvinė grupė, kurią sudaro pasauliečiai ir dvasininkai, kviečia jungtis į maldos devyndienį už Bažnyčią ir tikėjimo mokymo grynumo išsaugojimą. Intencija (devyndienis): Už Dievo tautos ištikimybę

Skaityti daugiau »

Sveikinimas

Angelų paskelbta džiugi žinia „šiandien Dovydo mieste mums gimė Išganytojas“ tepripildo mūsų širdis džiaugsmo ir vilties, o Betliejaus žvaigždės šviesa tešviečia ir padrąsina kelyje pas

Skaityti daugiau »

Parama Ukrainai

2023 m. vasario mėn. 26 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukosUkrainos žmonėms paremti. Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje 10 val. bus aukojamos šv.Mišios, o

Skaityti daugiau »