Gelgaudiškio parapija

Naujienos

Parama Ukrainai

2023 m. vasario mėn. 26 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukosUkrainos žmonėms paremti. Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje 10 val. bus aukojamos šv.Mišios, o

Skaityti daugiau »

Trys Karaliai

Kristus, Išminčių išpažintas, kaip Žmogus, Karalius ir Dievas, tesuteikia visiems tikėjimo šviesą, džiugę viltį ir nesibaigiančią meilę.

Skaityti daugiau »

Kun. Arvydo Liepos sveikinimas

Angelų paskelbta džiugi žinia „šiandien Dovydo mieste mums gimė Išganytojas“ tepripildo mūsų širdisdžiaugsmo ir vilties, o Betliejaus žvaigždės šviesa tešviečia ir padrąsina kelyje pas Viešpatį,

Skaityti daugiau »

Pirmoji Komunija

Šeštinių – Kristaus Žengimo į Dangų  išvakarėse mūsų parapijoje vyko ypatinga šventė. Gražus būrelis vaikučių pirmą kartą į savo širdeles pakvietė Jėzų. Sveikiname juos Pirmosios

Skaityti daugiau »